Servicii

Echipa BRAHMA ofera o gama variata de servicii, inclusiv cursuri de formare profesionala continua a adultilor, la cele mai inalte standarde de calitate.


Cursuri de formare profesionala continua a adultilor


1. Curs autorizat „Consilier pentru dezvoltare personala”

Cod COR: 242324

Cursul “Consilier pentru dezvoltare personala” cod COR 242324 este un curs acreditat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale, diploma fiind recunoscuta atat in Romania, cat si in Uniunea Europeana.

Obiectiv:

 • dobandirea de cunostinte, abilitati, tehnici, instrumente, aptitudini si atitudini necesare practicarii ocupatiei de Consilier pentru dezvoltare personala.

Unitati de competenta generale:

 • Organizarea activitatii proprii:
  • prioritati individuale
  • planificare etape
  • revizuire planificare
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta:
  • riscuri specifice
  • norme SSM
  • prevederi legale
 • Dezvoltarea propriei cariere:
  • pregatire proprie
  • prioritati in cariera
  • consolidare cariera

Unitati de competenta specifice:

 • Crearea spatiului de interactiune cu persoanele consiliate:
  • spatiul de lucru
  • contactul emotional cu clientul
  • conditiile de colaborare
 • Investigarea situatiilor problema:
  • informatii specifice
  • puncte cheie
  • corelari de ansamblu
 • Explorarea solutiilor potentiale ale situatiilor problema:
  • identificarea solutiilor
  • alternative
  • verificari
 • Consilierea privind modalitatile de dezvoltare personala:
  • directii de dezvoltare
  • prioritati
  • sprijin
  • evaluarea solutiilor
2. Curs calificare “Ingrijitor batrani la domiciliu”

Cod NC/COR: 5133.1.2

Curs acreditat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale, diploma fiind recunoscuta atat in Romania, cat si in Uniunea Europeana.

Competente profesionale dobandite:

 • Comunicarea la locul de munca
 • Aplicarea NPM si PSI
 • Asigurarea conditiilor igienico-sanitare
 • Asigurarea perfectionarii profesionale
 • Completarea fisei de ingrijiri a persoanei asistate
 • Gestionarea resurselor alocate
 • Planificarea activitatii zilnice
 • Acordarea ingrijirilor igienice pentru persoana asistata
 • Acordarea primului ajutor persoanei asistate
 • Asigurarea confortului batranului asistat
 • Asistarea alimentatiei si administrarea alimentelor
 • Mobilizarea si transportul batranului asistat
 • Mobilizarea si transportul persoanelor asistate imobilizate
 • Respectarea si aplicarea prescriptiilor medicale
 • Supravegherea starii de sanatate a persoanei asistate
3. Curs calificare “Lucrator in comert”

Cod COR: 522011

Curs acreditat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale, diploma fiind recunoscuta atat in Romania, cat si in Uniunea Europeana.

Descrire curs:

Cursul de calificare nivel 1 “Lucrator in comert” face parte din domeniul de pregatire a organizarii cadrului general de deschidere si inchidere a activitatii magazinului.

Lucratorul in comert se ocupa cu organizarea cadrului general de deschidere si Inchidere a activitatii magazinului, efectuarea vanzarii, Incasarea contravalorii marfii, prezentarea produselor, serviciilor aferente vanzarii, promovarea magazinului, mentinerea stocurilor si necesarului de monetar de rezerva, verificarea stocurilor, vanzarile, intocmirea documentelor specifice, precum si raportarea activitatii.

Abilitati cheie:

 • Intocmirea documentelor specifice activitatii de vanzare;
 • Raportarea activitatii de vanzare;
 • Aplicarea SSM si PSI;
 • Aplicarea procedurilor de calitate;
 • Comunicarea la locul de munca;
 • Efectuarea muncii in echipa;
 • Perfectionarea profesionala;
 • Prezentarea produselor si serviciilor aferente vanzarii;
 • Promovarea imaginii standului;
 • Mentinerea stocurilor de rezerva;
 • Verificarea stocurilor cu vanzarile;
 • Comunicarea cu clientii;
 • Crearea mediului ambiental necesar vanzarii;
 • Efectuarea vanzarii;
 • Incasarea contravalorii marfii.

Competente tehnice generale:

 • Definirea notiunilor generale de comunicare;
 • Utilizarea limbajului specific de specializare;
 • Elaborarea unei prezentari scurte pe un subiect dat;
 • Stabilirea cerintelor clientilor;
 • Furnizarea de informatii clientiilor;
 • Utilizarea diferitelor tipuri de utilaje de cantarit;
 • Aplicarea normelor de protectie a muncii;
 • Aplicarea normelor de paza si stingerea incendiilor;
 • Aplicarea procedurilor de urgenta si evacuare;
 • Asigurarea igienei la locul de munca;
 • Cunoasterea regulilor de igiena personala si vestimentare a angajatului;
 • Identificarea sarcinilor ca membru al echipei;
 • Conceptul de protectia consumatorului;
 • Intocmirea documentelor specifice activitatii de vanzare.

Competente tehnice specializate:

 • Promovarea imaginii unitatii comerciale;
 • Deprinderea cunostintelor de utilizare a caselor de marcat in comert;
 • Intampinarea clientului prin adoptarea unui comportament profesional.
4. Curs perfectionare „Consilier de orientare privind cariera”

Cod COR: 242 306

Curs acreditat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale, diploma fiind recunoscuta atat in Romania, cat si in Uniunea Europeana.

Descriere curs:

Cursul de „Consilier de orientare privind cariera” vizeaza dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor participantilor privind realizarea activitatilor specifice de orientare in cariera. Consilierul de orientare profesionala ofera consiliere si sprijin in luarea unor decizii privind alegerea unei profesii sau ocupatii, parcurgerea unor cursuri de calificare, recalificare, perfectionare, schimbarea ocupatiei sau a locului de munca.

Competente dobandite:

 • Intocmirea şi administrarea documentelor specifice;
 • Elaborarea psihoprofesiogramelor;
 • Elaborarea studiilor sociologice;
 • Administrarea şi prelucrarea informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul;
 • Perfecţionarea profesionala;
 • Evaluarea componentei profesionale a salariaţilor agenţiei;
 • Evaluarea psihoprofesionala a clienţilor;
 • Instruirea clienţilor pentru automotivare;
 • Organizarea intalnirilor de grup programate;
 • Planificarea activitaţii proprii;
 • Comunicarea interpersonala;
 • Consilierea profesionala.
5. Curs perfectionare „Mediator social”

Cod COR: 532902

Descrierea ocupatiei:

Mediatorul social, prin activitatea de mediere din perspectiva sociala, se implica in problematica sociala cu care se confrunta persoane, grupuri, comunitati defavorizate, in scopul ameliorarii situatiei sociale a acestora si al facilitarii relatiilor in cadrul triadei individ – familie – comunitate.

Mediatorul social cunoaste legislatia referitoare la protectia sociala a beneficiarilor, fie ei varstnici, copii, adulti, persoane de etnie rroma, etc., si faciliteaza asigurarea respectariidrepturilor acestora. Totodata, el ofera informatii si indrumare beneficiarilor, vizand locurile de munca, dinamica pietei muncii si gestionarea vietii cotidiene.

Unitati de competenta:

 • Comunicarea interpersonal;
 • Lucrul in echipa multidisciplinara;
 • Asigurarea perfectionarii profesionale;
 • Realizarea planului de interventie;
 • Indrumarea beneficiarilor in vederea solutionarii problemelor legate de aplicarea prevederilor legale;
 • Intocmirea dosarelor pentru beneficiarii grupului tinta;
 • Asigura legatura beneficiarului cu Autoritatile Locale;
 • Monitorizarea si acordarea de sprijin in gestionarea vietii cotidiene a beneficiarului;
 • Intocmirea raportului de activitate privind situatia beneficiarilor.

Pentru orice solicitare in domeniul serviciilor oferite, va rugam sa ne contactati


FORMULAR CONTACT