Proiecte

Proiecte cofinantate din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 in cadrul carora s-a implicat Asociatia BRAHMA

Proiecte

„Integrare pe piata muncii: sanse sporite pentru persoanele cu dizabilitati”

Obiectivul general al proiectului a constat in facilitarea accesului la ocupare al persoanelor cu dizabilitati in scopul evitarii excluziunii sociale, marginalizarii si discriminarii, prin infiintarea unei retele de Centre de Incluziune Sociala care sa asigure sanse egale in integrarea pe piata muncii, prin oportunitati de ocupare, servicii de sprijin si acompaniere si constientizarea actorilor de pe piata muncii si a comunitatii cu privire la abilitatile, drepturile si beneficiile sociale ale participarii persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii.

Rezultatele proiectului:
 • Trei conferinte desfasurate la Bucuresti, Timisoara si Craiova in scopul promovarii proiectului, prezentarii obiectivelor, a activitatilor proiectului, a grupului tinta si a rezultatelor asteptate.
 • Retea de Centre de Incluziune Sociala creata si dezvoltata.
 • Vizita de studiu in tara de origine a partenerului transnational, Italia, organizata in scopul vizitarii unui centru de asistenta integrata si a unor ateliere speciale destinate incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitati.
 • Metodologie de lucru interna pentru furnizarea de servicii de calitate in cadrul Centrelor de Incluziune Sociala.
 • Personalul Centrelor de Incluziune Sociala (10 persoane per centru) instruit urmatoarele domenii:
  • aplicarea metodologiei de lucru;
  • curs de baza in incluziune sociala;
  • asistenta persoanelor cu dizabilitati;
  • mentorat 270 de persoane cu dizabilitati evaluate din perspectiva asigurarii la cursuri de formare si integrarii pe piata muncii.
 • 270 de planuri individualizate de servicii de ocupare realizate.
 • 270 de persoane cu dizabilitati consiliate psihologic pentru motivarea acestora sa participe la cursuri de formare, in vederea integrarii acestora pe piata muncii si accederii la o viata normala.
 • 540 de persoane cu dizabilitati si membri ai familiilor acestora consiliati.
 • 540 de persoane constientizate asupra importantei mentinerii sanatatii persoanelor cu dizabilitati.
 • 270 de persoane cu dizabilitati consiliate in vederea integrarii profesionale: trasee profesionale stabilite; deprinderi de metode si tehnici de cautare a unui loc de munca furnizate, asistenta in cautarea unui loc de munca furnizata, sprijin in alcatuirea unui CV si formarea de deprinderi de prezentare la interviuri.
 • 5 cursuri de formare profesionala furnizate
 • Servicii de sprijin si acompaniere pentru persoanele cu dizabilitati incluse in bazele de date care sa permita participarea acestora pe piata muncii oferite.
 • 3 campanii regionale de informare si promovare intreptata catre angajatori si anagajati pentru combaterea discriminarii la locul de munca a persoanelor cu dizabilitati realizata.
 • Analiza a pietei muncii realizata, informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare ale acestora furnizate.
 • 9 sesiuni de informare cu angajatorii, comunitatile locale si factorii de decizie in scopul prezentarii serviciilor furnizate in cadrul Centrelor de Incluziune Sociala, stabilirea de acorduri intre Centre si angajatori in ceea ce priveste facilitarea accesului persoanelor cu handicap la stagii de internship.
 • 3 targuri de locuri de munca pentru persoanele cu dizabilitati organziate.
 • Includerea in stagii de practica a minim jumatate din grupul tinta, respectiv a 135 de persoane cu dizabilitati.

„Integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii”

Obiectivul general l-a constituit facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele care apartin grupurilor vulnerabile, in scopul evitarii excluziunii sociale, marginalizarii si discriminarii, prin infiintarea a doua Centre de Incluziune Sociala, unul in Regiunea Bucuresti-Ilfov si unul in Regiunea Sud-Muntenia, care sa asigure sanse egale in integrarea pe piata muncii, prin oportunitati de ocupare, servicii de sprijin si acompaniere si constientizarea actorilor de pe piata muncii si a comunitatii cu privire la abilitatile, drepturile si beneficiile sociale ale participarii persoanelor vulnerabile pe piata muncii.

Rezultatele proiectului:
 • Realizarea a 2 Centre de Incluziune Sociala, in regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia.
 • Realizarea de planuri individualizate de servicii de ocupare pentru 100 de persoane apartinand familiilor monoparentale, 300 de persoane de etnie roma si 100 de persoane apatinand familiilor cu peste 2 copii. Pe baza acestor planuri personalizate au fost furnizate servicii de consiliere psihologica individuala si de grup pentru motivarea persoanelor vulnerabile sa participe la cursuri de formare, in vederea integrarii acestora pe piata muncii. In egala masura au fost furnizate servicii de informare si consiliere profesionala permanenta: informatii referitoare la piata muncii (ocupatiile disponibile), stabilirea traseului profesional; deprinderea de metode si tehnici de cautare a unui loc de munca, asistenta in cautarea unui loc de munca, alcatuirea unui CV si formarea de deprinderi de prezentare la interviuri (consiliere individuala si de grup).
 • Formarea profesionala a 500 de persoane vulnerabile in 5 domenii distincte.
 • Implementarea a 2 campanii regionale de informare si promovare indreptate catre angajatori si angajatii acesora, pentru combaterea discriminarii la locul de munca a persoanelor vulnerabile.
 • Organizarea a 4 targuri de locuri de munca pentru persoanele vulnerabile din grupul tinta.

ADMIS pe piata muncii – Construirea unui model complex de integrare profesionala a persoanelor de etnie rroma din regiunile BI, NV, SE si SM, in vederea imbunatatirii accesului acestora pe piata muncii

Obiectivul general al proiectului l-a constituit implementarea unui sistem ocupational complex/integrativ de servicii de informare, consiliere vocationala si formare profesionala, urmate de asistenta dedicata, in vederea integrarii pe piata interna a muncii a persoanelor de etnie rroma din Romania.

Rezultatele proiectului:
 • 1500 de persoane de etnie rroma (din care 750 femei) informate.
 • 1200 de persoane de etnie rroma (din care 600 femei) consiliate vocational.
 • 900 persoane de etnie rroma (din care 450 femei) inscrise la cursuri de formare profesionala si certificate.
 • 1200 de persoane de etnie rroma (din care 600 femei) mediate pe piata interna a muncii.
 • 225 de persoane de etnie rroma (din care 113 femei) plasate pe piata muncii.

 

Poezii-pentru-copii-versuri-frumoase-și-haioase-dedicate-juniorilor

Proiect VOIOȘI – Valorificarea și Organizarea Învățământului Outdoor prin Soluții Inovative

 

Beneficiar proiect: ASOCIAȚIA BRAHMA

Parteneri: Școala Gimnazială Mircea Vodă, Școala Primară Dedulești și Școala Gimnazială „Costache Grigore Șuțu” Șuțești

Locația de implementare: Jud. Brăila (regiunea Sud-Est)

Perioada de implementare: 12.10.2022 – 31.12.2023

Grup țintă:

 • 350 de elevi din mediul rural (din cadrul unităților școlare partenere în cadrul proiectului) – ciclul primar și gimnazial, care au nevoie prioritar de sprijin în vederea sincronizării posibilităților socio-economice cu nivelul copiilor proveniți din medii urbane.
 • 40 profesioniști (38 cadre didactice și 2 de sprijin) din cadrul unităților școlare partenere în cadrul proiectului.

Valoare totală proiect: 1.728.898,26 lei (1.706.621,44 lei – finanțare nerambursabilă & 22.276,82 lei – cofinanțare proprie).

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului „VOIOȘI – Valorificarea și Organizarea Învățământului Outdoor prin Soluții Inovative”, implementat de structura de parteneriat cu valoare adăugată formată din P0 – Asociația Brahma, P1 – Școala Gimnazială Mircea Vodă (cu personalitate juridică) care include și Școala Primară Dedulești (arondată, fără personalitate juridică) și P2 – Școala Gimnazială „Costache Grigore Șuțu” Șuțești, vizează aplicarea unor măsuri concrete și necesare pentru îmbunătățirea calității ofertei educaționale de-a lungul a 18 luni prin introducerea într-o comunitate insuficient deservită educațional a activităților de educație non-formală care abordează problemele și nevoile stringente ale elevilor din învățământul primar și gimnazial, precum și ale personalului didactic de la nivelul comunităților vulnerabile Mircea Vodă, Dedulești și Șuțești, vizând 350 elevi (dintre care 191 din ciclul primar și 159 din ciclul gimnazial), cu accent pe elevii de etnie romă (130 elevi, respectiv 37,14% din GT total), pe elevii proveniți din mediul rural (350 elevi, respectiv 100% din GT total) și pe elevii cu dizabilități sau CES (42 elevi, respectiv 12% din GT total), cu implicarea directă în procesul educației non-formale a 40 de cadre didactice și de sprijin în urma finalizării programelor de perfecționare propuse pentru capacitarea personalului didactic de a implementa activități integrate și specifice de educație non-formală pentru grupul țintă de elevi vizat.

Activități:

 • 1 Managementul general al proiectului: planificare, organizare, monitorizare, verificare, control și evaluare
 • 2 Informarea, publicitatea proiectului și alte activități administrative conexe necesare implementării optime a proiectului
 • 1 Coordonarea tehnică a implementării optime și conforme a activităților derulate de partenerii proiectului
 • 1 Amenajarea și dotarea a 3 spații creative destinate activităților nonformale tip outdoor pentru fiecare dintre cele 3 unități școlare implicate
 • 1 Asigurarea informării, selectării, motivării și menținerii grupului țintă al proiectului din categoria personalului didactic și personalului de sprijin
 • 2 Derularea de programe de perfecționare pentru personalul didactic și de sprijin în domeniul educației nonformale tip outdoor, inclusiv cu acordare de credite profesionale transferabile
 • 1 Asigurarea informării, selectării, motivării și menținerii grupului țintă al proiectului din categoria elevilor din ciclul primar și gimnazial
 • 2 Derularea de ateliere de educație nonformală tip outdoor pentru elevii din ciclul primar și gimnazial

Rezultate prognozate:

 • R1-A1.1: 1 x Metodologie de management proiect; 1 x Set anexe la Metodologia de management proiect cu accent pe organizare, planificare, monitorizare, verificare, control, evaluare (incluzând Plan de monitorizare și evaluare internă a activităţilor proiectului actualizat periodic); 1 x Regulament de Organizare și Funcționare echipă proiect; 1 x Cod de etică echipă proiect; 1 x Sistem de evaluare a membrilor echipei de implementare în funcție de rezultatele fiecăruia în atingerea obiectivelor proiectului; 18 x planificări lunare organizare activitate proiect(minim); 18 x minute ședințe proiect(minim); 18 x Rapoarte de monitorizare, evaluare, analiză riscuri și propunere măsuri de contingență pentru crearea premiselor necesare implementării cu succes a proiectului; 1 x raport evaluare și monitorizare finală; Doc. de monitorizare, evaluare, ajustare și control proiect.
 • R2-A1.2: 1 x Plan de campanie de informare și publicitate a proiectului și finanțatorului; 1 x Comunicat presă lansare proiect; 1 x Raport monitorizare apariții presă comunicat lansare proiect; Comunicate de presă/ articole etc. Periodice; Rapoarte monitorizare publicare comunicate/ articole etc. pe website-uri, rețele de socializare, presă locală etc.; 1 x Comunicat presă închidere proiect; 1 x Raport monitorizare apariții presă comunicat închidere proiect; 1 x website proiect creat și actualizat periodic; 4 x pagini de prezentare a proiectului pe website-urile partenerilor; 4 x profile pe rețele de socializare create și actualizate periodic; 40 x afișe A3 expuse la sediile partenerilor (minim); 4 x roll-up-uri; 4 x bannere; 400 x flyere; 1 x Grafic depunere prefinanțare, rambursare, plată actualizat periodic; Cereri prefinanțare, cereri plată, cereri rambursare; 1 x Plan de achiziții actualizat periodic și dosare de achiziții; 1 x Arhivă letrică și electronică a proiectului.
 • R3-A2.1: 18 x Planuri de implementare tehnică activități P1 (minim)18 x Planuri de implementare tehnică activități P2 (minim); 18 x Fișe de instrucțiuni tehnice implementare sub-activități P1 (minim); 18 x Fișe de instrucțiuni tehnice implementare sub-activități P2 (minim); 18 x Minute întâlniri tehnice de lucru P1 (minim); 18 x Minute întâlniri tehnice de lucru P2 (minim); 18 x Fișe de conformitate tehnică implementare sub-activități P1; 18 x Fișe de conformitate tehnică implementare sub-activități P2; 18 x Rapoarte tehnice de implementare activități P1; 18 x Rapoarte tehnice de implementare activități P2; Documente justificative întâlniri tehnice de lucru și alte acțiuni necesare implementării optime și conforme a activităților derulate de P1; Documente justificative întâlniri tehnice de lucru și alte acțiuni necesare implementării optime și conforme a activităților derulate de P2
 • R4-A3.1: 2 x machete design și concept de amenajare a spațiilor destinate activităților non-formale tip outdoor, P1; 1 x machetă design și concept de amenajare a spațiului destinat activităților non-formale tip outdoor, P2; 2 x procese creative amenajare spații destinate activităților non-formale tip outdoor, P1; 1 x proces creativ amenajare spațiu destinat activităților non-formale tip outdoor, P2; 2 x procese dotare spații destinate activităților non-formale tip outdoor, P1; 1 x proces dotare spațiu destinat activităților non-formale tip outdoor, P2; 10 x fotografii (minim) spațiu activități non-formale nr. 1 amenajat și dotat – Școala Gimnazială Mircea Vodă; 10 x fotografii (minim) spațiu activități non-formale nr. 2 amenajat și dotat – Școala Primară Dedulești; 10 x fotografii (minim) spațiu activități non-formale nr. 3 amenajat și dotat – Școala Gimnazială „Costache Grigore Șuțu” Șuțești.â
 • R5-A4.1: 1 x Metodologie de protecție a datelor cu caracter personal – personal didactic și de sprijin + Anexe; 1 x Metodologie de informare, selectare, motivare și menținere grup țintă – personal didactic și de sprijin; 1 x Set anexe la Metodologia de informare, selectare, motivare și menținere grup țintă – personal didactic și de sprijin; 1 x Set documente sesiuni informare cadre didactice și de sprijin; 40 x Dosare înscriere și selectare grup țintă cadre didactice și de sprijin de la nivelul celor 3 unități de învățământ din proiect; 40 x persoane (minim) din categoria cadrelor didactice și personalului de sprijin informate, selectate, motivate și menținute în grupul țintă; 1 x Set documente monitorizare grup țintă cadre didactice și de sprijin  (Registru de grup țintă, actualizat periodic, formulare POCUform etc.); 1 x Set documente motivare grup țintă cadre didactice și de sprijin  (Solicitare feedback, informare periodică noutăți proiect, abordări de tip ”gamification” etc.).
 • R6-A4.2: 1 x Metodologie de organizare a programului de perfecționare a personalului didactic și de sprijin și un set de Anexe la metodologie; 1 x proces organizare grupe/curs perfecționare cu credite transferabile și derulare efectivă pentru 40 x persoane (minim) din categoria cadrelor didactice și personalului de sprijin; 1 x Metodologie de organizare a trainingul-ui în domeniul nediscriminării și interculturalității și un set de Anexe la metodologie; 1 x proces organizare grupe/ training nediscriminare și interculturalitate transferabile și derulare efectivă pentru 40 x persoane (minim) din categoria cadrelor didactice și personalului de sprijin; 1 x Metodologie de organizare a programului de schimb de experiență și bune-practici și un set de Anexe la metodologie; 1 x proces organizare grupe/ program de schimb de experiență și bune-practici și derulare efectivă pentru 40 x persoane (minim) din categoria cadrelor didactice și personalului de sprijin.
 • R7-A5.1: 1 x Metodologie de protecție a datelor cu caracter personal – elevi ciclul primar și gimnazial; 1 x Metodologie de informare, selectare, motivare și menținere grup țintă – elevi ciclul primar și gimnazial; 1 x Set anexe la Metodologia de informare, selectare, motivare și menținere grup țintă – elevi ciclul primar și gimnazial; 1 x Set documente sesiuni informare elevi ciclul primar și gimnazial; 350 x Dosare înscriere și selectare grup țintă elevi ciclul primar și gimnazial de la nivelul celor 3 unități de învățământ din proiect; 350 x persoane (minim) din categoria elevilor din ciclurile primar și gimnazial informate, selectate, motivate și menținute în grupul țintă; 1 x Set documente monitorizare grup țintă elevi ciclul primar și gimnazial (Registru de grup țintă, actualizat periodic, formulare POCUform etc.); 1 x Set documente motivare grup țintă elevi ciclul primar și gimnazial (Solicitare feedback, informare periodică noutăți proiect, abordări de tip ”gamification” etc.).
 • R8-A5.2: 1 x Metodologie de organizare și derulare ateliere de educație non-formală pentru elevi + Anexe: Partea 1: optimizare tranziție elevi într-un nou ciclu de învățământ (ateliere tip 1); Partea 2: combatere analfabetism funcțional pentru elevii în risc educațional (ateliere tip 2); 1 x Proces de organizare și derulare ateliere de tip 1 și 2 de educație nonformală outdoor pentru elevii din grupul țintă aflați în risc educațional sau în momente critice ale tranziției școlare; 1 x Proces monitorizare progres/ impact ateliere de educație nonformală tip 1 și 2 asupra facilitării tranziției elevilor către un nou ciclu de învățământ și diminuării analfabetismului funcțional; Abordări, instrumente, fișe tip resursă etc.
 • R9-A5.2: 1 x Metodologie de organizare și derulare ateliere de educație non-formală pentru elevi + Anexe: Partea 3: dezvoltare aptitudini civice, socio-emoționale și practice (ateliere tip 3); Partea 4: educație financiară și antreprenorială (ateliere tip 4); Partea 5: dezvoltarea comunicare, leadership și interacțiune socială (ateliere tip 5): Partea 6: dezvoltare stimă de sine și expresie culturală (ateliere tip 6); Partea 7: derulare acțiuni ecologizare și voluntariat în comunitate (ateliere tip 7); 1 x Proces de organizare și derulare ateliere de tip 3, 4, 5, 6, 7 de educație nonformală outdoor pentru 350 de elevi din grupul țintă pentru dezvoltarea competențelor practice, socio-emoționale și creative prin educație non-formală tip outdoor; 1 x Proces monitorizare progres/ impact ateliere de educație nonformală tip 3, 4, 5, 6, 7 asupra dezvoltării personale a elevilor și reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii; 1 x Procedură organizare și derulare competiții cu premii și acordare 300 de premii către elevi ; Abordări, instrumente, fișe tip resursă etc.

Pentru mai multe informații despre obiectivele, activitățile și beneficiile oferite în cadrul proiectului, ne puteți contacta la nr. de telefon 0736171207.

VOIOȘI-Valorificarea și Organizarea Învățământului Outdoor prin Soluții Inovative, POCU/987/6/26/154011, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Componenta 1: Educație nonformală în sistem outdoor-Regiuni mai puțin dezvoltate, Axa Prioritară: Educație și competențe, Operațiune compozita O.S 6.3, O.S 6.6.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

277004074_109871464991944_8388183825117591252_n

 

Proiect „ACTIVE – Accelerarea Capacității Tinerilor de Implicare în Viața Economică”

 

 

Titlul proiectului: „ACTIVE – Accelerarea Capacității Tinerilor de Implicare în Viața Economică”;

Parteneri: Intratest SA, Europroject Partner SRL, Asociația ”Brahma”;

Regiunea de implementare: Sud-Est și Sud-Muntenia;

Perioada de implementare: 12.11.2021 – 11.11.2023;

Grup țintă: Tineri NEETs (șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani care nu urmează nicio formă de educație sau formare;

Valoare totală proiect: : 19.491.741,03 lei, dintre care 17.464.552,42 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE și 1.518.656,73 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 508.531,88 lei reprezintă cofinanțare proprie a Partenerilor.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2022

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui complex de măsuri şi acţiuni concrete privind creşterea nivelului de ocupare şi îmbunătăţirea competenţelor pentru 1.060 de tineri NEETs A, B, C şi D cu vârsta între 16 şi 29 de ani care nu sunt ocupaţi şi nu urmează nicio formă de educaţie sau formare, înregistraţi şi profilaţi la SPO (Serviciul Public de Ocupare), cu rezidenţa în regiunile de dezvoltare Sud-Est şi Sud Muntenia, cu accent pe tinerii cu domiciliul în mediul rural (minim 318 persoane, 30%), pe tinerii aparţinând minorităţii roma (minim 212 persoane, 20%) şi pe tinerii NEETs C şi D (minim 318 persoane, 30%). Astfel, se vizează îmbunătăţirea nivelului de competenţe profesionale relevante pentru piaţa muncii pentru 600 de tineri NEETs B, C şi D, stimularea ocupării sustenabile pe piaţa muncii a 1.060 de tineri NEETs A, B, C şi D şi ocuparea efectivă a 460 de tineri NEETs, stimularea demarării unei activităţi independente pentru 36 de tineri NEETs A cu valenţe antreprenoriale finanţaţi cu subvenţii (micro-grant-uri) de 25.000 Euro/subvenţie şi dezvoltare a 3 Centre de Resurse şi Servicii pentru tinerii NEETs pentru valorificarea, transferabilitatea, scalabilitatea şi continuarea sustenabilă a rezultatelor pozitive, parteneriatelor şi bunelor practici privind promovarea unei ocupări durabile şi de calitate a forţei de muncă şi integrarea consolidată pe piaţa muncii a tinerilor NEETs.

Grupul ţintă al proiectului „ACTIVE – Accelerarea Capacităţii Tinerilor de Implicare în Viaţa Economică” este format din 1.060 persoane, fiind reprezentant exclusiv din tineri NEETs (*Tânăr NEET = persoana cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani și până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu are un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională), categoria A, B, C şi D, respectiv „ușor ocupabil”,”mediu ocupabil”,”greu ocupabil” și ”foarte greu ocupabil” cu accent pe cei din mediul rural (minim 318 persoane, 30%) şi pe cei aparţinând minorităţii roma (minim 212 persoane, 20%), cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reşedinţa într-una din regiunile de dezvoltare eligibile vizate prin proiect (Sud-Est / Sud Muntenia), înregistraţi şi profilaţi în prealabil de către Serviciul Public de Ocupare – SPO – Serviciul Public de Ocupare (ANOFM prin unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa aflate în regiunile de dezvoltare eligibile).

Condiții și criterii de eligibilitate:

 • domiciliul/reședința într-una din localitățile din regiunile Sud-Est sau Sud Muntenia (urban sau rural);
 • vârsta cuprinsă între 16 – 29 ani (și până la împlinirea vârstei de 30 de ani);
 • statut de șomer (persoană neocupată pe piața muncii) / [x] șomer de lungă durată (persoană care nu e ocupată pe piața muncii pe o perioadă mai mare de 12 luni (dacă are vârsta cuprinsă între 25 – 29 de ani) sau pe o perioadă de 6 luni (dacă are vârsta cuprinsă între 16 – 24 de ani și până la împlinirea vârstei de 25 de ani);
 • netitular de PFA/ II/ IF , SRL/ SA etc. și neîncasarea niciunui tip de venit;
 • să nu urmeze nicio formă de educație sau formare;
 • să fie înregistrat, informat, consiliat și profilat de către SPO (grad de ocupabilitate A,B,C sau D);
 • să nu fi beneficiat de participare la activități similare prin alte proiecte finanțate prin POCU sau alte fonduri publice, care au vizat aceleași tipuri de activități;
 • să fie de acord cu utilizarea/ prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) în toate fazele de implementare ale proiectului.

Cursuri de calificare oferite în cadrul proiectului

 

 • Competențe antreprenoriale, 40 h (minim 8 clase absolvite);
 • Comunicare în limba engleză, 80h (minim 8 clase absolvite);
 • Competențe digitale, 60h (Minim 8 clase absolvite);
 • Pompier servant, 160h (Învățământ minim obligatoriu);
 • Operator introducere, prelucrare și validare date, 120h (minim 4 clase absolvite);
 • Competențe cheie comune, 40h (Minim 4 clase absolvite);
 • Lucrător în comerț, 360h (Minim 8 clase absolvite);
 • Lucrător în cultura plantelor, 360h (Minim 8 clase absolvite);
 • Agent de securitate, 360h (Minim 8 clase absolvite);
 • Îngrijitoare bătrâni la domiciliu, 360h (Minim 8 clase absolvite);
 • Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport, 360h (Minim 8 clase absolvite);
 • Manichiură, pedichiură, 360h (Minim 8 clase absolvite);
 • Bucătar, 720h (Învățământ minim obligatoriu);
 • Ospătar, 720h (Învățământ minim obligatoriu);
 • Zugrav-ipsosar-tapetar-vopsitor, 720h (Învățământ minim obligatoriu).

 

Pentru mai multe informații despre obiectivele, activitățile și beneficiile oferite în cadrul proiectului, vă invităm să accesați pagina de faceebook:  https://www.facebook.com/Proiect-Active-Pocu90813150461-109774658334958/?ref=page_internal

 

ACTIVE – Accelerarea Capacității Tinerilor de Implicare în Viața Economică”, POCU/908/1/3/150461, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1: Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”, Obiectiv tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea  de  investiție 8.ii; Apel de proiecte: POCU/908/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2; Cod SMIS: 150461.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

251422739_118106963988279_7206393505309213181_n

 

VIITOR – Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare

 

Beneficiar proiect: Asociația BRAHMA;

Titlul proiectului: VIITOR –Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare, POCU/910/2/4/150520;

Regiunea de implementare: București-Ilfov;

Perioada de implementare: 2 septembrie 2021 –1 septembrie 2023;

Grup țintă: Tineri NEETs (șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani care nu urmează nicio formă de educație sau formare;

Valoare totală proiect: 3,256,566.50 lei;

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Obiectivul general al proiectului „VIITOR – Valorificarea, Instruirea şi Integrarea Tinerilor prin Ocupare şi Responsabilizare” constă în promovarea integrării durabile pe piaţa muncii a 400 de tineri NEETs cu rezidenţa în regiunea Bucureşti-Ilfov, punând accent pe:

 • cei din mediul rural (minim 200);
 • cei aparţinând minorităţii roma (minim 200);
 • cei încadraţi în categoriile C(greu ocupabil) şi D(foarte greu ocupabil) – (minim 120)

prin acţionare pe trei paliere: educaţie, formare, ocupare, inclusiv prin punerea în aplicare a garanţiei pentru tineret.

Proiectul „VIITOR – Valorificarea, Instruirea şi Integrarea Tinerilor prin Ocupare şi Responsabilizare” propune dezvoltarea de idei, servicii şi modele prin care pot fi mai bine abordate provocările sociale, cu participarea actorilor publici şi privaţi, inclusiv a societăţii civile, cu scopul îmbunătăţirii accesului tinerilor NEETs din Bucureşti-Ilfov la servicii socioprofesionale, prin dezvoltare de competenţe şi măsuri flexibile şi integrate de ocupare, pentru 400 de tineri NEETs A,B,C, şi D, inclusiv prin aplicarea garanţiei pentru tineret.

Grupul ţintă al proiectului „VIITOR – Valorificarea, Instruirea şi Integrarea Tinerilor prin Ocupare şi Responsabilizare” este format din 400 de persoane, fiind reprezentant exclusiv din tineri NEETs A, B, C şi D, cu accent pe cei din mediul rural (minim 200 persoane, 50%), pe cei aparţinând minorităţii roma (minim 200 persoane, 50%) şi pe cei încadraţi în categoriile C şi D (minim 120, 30%), cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reşedinţa în regiunea mai dezvoltată Bucureşti-Ilfov, înregistraţi şi profilaţi în prealabil de către Serviciul Public de Ocupare – SPO – Serviciul Public de Ocupare (ANOFM prin unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa aflate în regiunile de dezvoltare eligibile) şi care îndeplinesc simultan următoarele criterii:

 • au vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani;
 • nu sunt ocupați pe piața muncii, având exclusiv statut de șomeri;
 • au fost înregistrați, informați, consiliați și profilați în prealabil de către Serviciul Public de Ocupare;
 • au domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare București-Ilfov;
 • nu urmează nicio formă de educație sau formare.

Cursuri de calificare oferite în cadrul proiectului pentru 300 tineri NEETs:

 • Agent de securitate (2 grupe x 28 participanți), 360 ore/grupă;
 • Lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc (2 grupe x 28 participanți), 360 ore/grupă;
 • Cameristă (2 grupe x 28 participanți), 360 ore/grupă;
 • Lucrător în comerț (2 grupe x 28 participanți), 360 ore/grupă;
 • Lucrător în alimentație – ajutor de bucătar (1 grupă x 20 participanți), 360 ore/grupă;
 • Lucrător în structuri pentru construcții (2 grupe x 28 participanți), 360 ore/grupă.

 

Curs de specializare Competențe antreprenoriale pentru 28 tineri NEETs;

Curs neautorizat ANC Metode și tehnici de identificare, prevenire și combatere a fenomenului de mobbing la locul de muncă pentru 200 tineri NEETs.

 

Pentru mai multe informații despre obiectivele, activitățile și beneficiile oferite, vă invităm intrați pe website-ul proiectului www.viitor-brahma.ro, să accesați pagina de Facebook a proiectului și să vă înscrieți în grupul de Facebook Comunitatea virtuală – Societatea NEETS cu viitor în rețea .

Proiectul VIITOR – Valorificarea, Instruirea și Integrarea Tinerilor prin Ocupare și Responsabilizare este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 2: Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectiv tematic 8, Prioritatea  de  investiție 8.ii, Apel de proiecte POCU/910/2/4/Operațiune compozită O.S. 2.1, 2.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

271455028_278213267631664_1299401063426615603_n

Proiect IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor

Beneficiar proiect: Asociația BRAHMA;

Titlu proiect: IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor;

Grup țintă: Tineri NEETs (șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 de ani care nu urmează nicio formă de educație sau formare);

Regiunea de implementare: Regiunea Sud-Est a țării (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea);

Perioada de implementare: 16 august 2021 -15 august 2023;

Valoarea totală:3,256,445.63 lei.

PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN POCU 2-14-2020

Proiectul IMPACT are drept scop general creșterea gradului de ocupare a 400 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, care nu urmează nicio formă de educație sau formare, cu rezidența în regiunea Sud-Est, cu accent pe:

 • cei din mediul rural (minim 200 de tineri, 50%);
 • cei aparținând minorității rroma (minim 200 de tineri, 50 %);
 • cei profilați de către SPO în categoriile C și D (minim 120 de tineri greu ocupabili și foarte greu ocupabili, 30 %)

prin triada educație-formare-ocupare și aplicarea garanției pentru tineret.

Fundamentarea proiectului „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor” are la bază analiza Asociației Brahma, realizată prin cercetare proprie la nivelul regiunii Sud-Est, în rândul a 373 de tineri cu profil NEETs, pornind astfel fundamentarea proiectului de la nevoi reale identificate în rândul potențialilor membri ai grupului țintă, ceea ce creează o premisă reală pentru implementarea cu succes a proiectului.

Grupul țintă al proiectului „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor” este format din 400 de persoane, fiind reprezentant exclusiv din tineri NEETs A, B, C și D, cu accent pe cei din mediul rural (minim 200 persoane, 50%), pe cei aparținând minorității roma (minim 200 persoane, 50%) și pe cei încadrați în categoriile C și D (minim 120, 30%), cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunea Sud-Est, înregistrați și profilați în prealabil de către Serviciul Public de Ocupare – SPO – Serviciul Public de Ocupare (ANOFM prin unitățile cu personalitate juridică din subordinea sa aflate în regiunile de dezvoltare eligibile) și care îndeplinesc simultan următoarele criterii:

 • Au vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani;
 • Nu urmează nicio formă de educație sau formare;
 • Nu sunt ocupate pe piața muncii, având exclusiv statut de șomeri;
 • Au domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare Sud-Est
 • Au fost înregistrate, informate, consiliate și profilate în prealabil de
 • către Serviciul public de ocupare (SPO).

 

Beneficiile proiectului IMPACT pentru grupul țintă și pentru regiunea Sud-Est

Sporirea circumstanțelor favorabile pentru obținerea unui loc de muncă, în rândul tinerilor NEETs din regiunea Sud-Est ca urmare a îmbunătățirii competențelor dobândite în baza participării la cursurile de formare autorizate ANC;

Creșterea nr. tinerilor NEETs care vor deține instrumentele și abilitățile necesare pentru a putea gestiona provocările pieței muncii, prin învățarea tehnicilor de identificare, prevenire și combatere a fenomenului de mobbing la locul de muncă prin instruirea a 200 tineri NEETs din grupul țintă, în acest sens;

Creșterea nr. tinerilor NEETs care cunosc legislația în domeniul discriminării la locului de muncă (mobbing), putând lua astfel măsuri legale pentru a raporta aceste comportamente, prin instruirea a 200 tineri NEETs din grupul țintă, în acest sens;

Creșterea gradului oportunităților de ocupare a tinerilor NEETs din grupul țintă prin acțiuni de mediere, pentru un număr de 400 de tineri NEETs din grupul țintă, utilizând mijloace și instrumente specializate;

Scăderea ratei șomajului la nivelul regiunii Sud-Est, în rândul tinerilor NEETs;

Aducerea unui nou suflu de dezvoltare economică la nivelul regiunii Sud-Est, prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale pt 28 tineri NEETs, prin organizarea și implementarea de curs de competențe antreprenoriale, servicii de consiliere și consultanță în antreprenoriat;

Creșterea numărului locurilor de muncă de la nivelul regiunii Sud-Est prin crearea și menținerea a minim 1 loc de muncă x 9 entități înființate și finanțate prin proiect;

Generarea de efecte pozitive pe termen lung prin creșterea retenției la locul de muncă a tinerilor NEETs ocupați, ameliorând într-o manieră sustenabilă riscul de sărăcie și excluziune socială, prin intermediul serviciilor de acompaniere la locul de muncă;

Schimbări de paradigme și mentalități, prin intermediul campaniei de informare și conștientizare din cadrul RISOD – Rețea de Inițiative și Suport Ocupațional Durabil, cu privire la importanța încadrării în muncă a grupurilor defavorizate fără stereotipuri, reticențe, atitudini discriminatorii și prejudecăți, aducând astfel un beneficiu suplimentar societății per ansamblu.

Mai multe informații legate de proiectul IMPACT găsiți pe website-ul proiectului www.impact-brahma.ro pe pagina de facebook    https://www.facebook.com/Impact.Sud.Est

 

Proiectul „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1: Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri” Obiectiv tematic 8; Prioritatea  de  investiție 8.ii; Apel de proiecte: POCU/908/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2., cod SMIS 150659.