Proiecte

Proiecte cofinantate din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 in cadrul carora s-a implicat Asociatia BRAHMA

Proiecte

„Integrare pe piata muncii: sanse sporite pentru persoanele cu dizabilitati”

Obiectivul general al proiectului a constat in facilitarea accesului la ocupare al persoanelor cu dizabilitati in scopul evitarii excluziunii sociale, marginalizarii si discriminarii, prin infiintarea unei retele de Centre de Incluziune Sociala care sa asigure sanse egale in integrarea pe piata muncii, prin oportunitati de ocupare, servicii de sprijin si acompaniere si constientizarea actorilor de pe piata muncii si a comunitatii cu privire la abilitatile, drepturile si beneficiile sociale ale participarii persoanelor cu dizabilitati pe piata muncii.

Rezultatele proiectului:
 • Trei conferinte desfasurate la Bucuresti, Timisoara si Craiova in scopul promovarii proiectului, prezentarii obiectivelor, a activitatilor proiectului, a grupului tinta si a rezultatelor asteptate.
 • Retea de Centre de Incluziune Sociala creata si dezvoltata.
 • Vizita de studiu in tara de origine a partenerului transnational, Italia, organizata in scopul vizitarii unui centru de asistenta integrata si a unor ateliere speciale destinate incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilitati.
 • Metodologie de lucru interna pentru furnizarea de servicii de calitate in cadrul Centrelor de Incluziune Sociala.
 • Personalul Centrelor de Incluziune Sociala (10 persoane per centru) instruit urmatoarele domenii:
  • aplicarea metodologiei de lucru;
  • curs de baza in incluziune sociala;
  • asistenta persoanelor cu dizabilitati;
  • mentorat 270 de persoane cu dizabilitati evaluate din perspectiva asigurarii la cursuri de formare si integrarii pe piata muncii.
 • 270 de planuri individualizate de servicii de ocupare realizate.
 • 270 de persoane cu dizabilitati consiliate psihologic pentru motivarea acestora sa participe la cursuri de formare, in vederea integrarii acestora pe piata muncii si accederii la o viata normala.
 • 540 de persoane cu dizabilitati si membri ai familiilor acestora consiliati.
 • 540 de persoane constientizate asupra importantei mentinerii sanatatii persoanelor cu dizabilitati.
 • 270 de persoane cu dizabilitati consiliate in vederea integrarii profesionale: trasee profesionale stabilite; deprinderi de metode si tehnici de cautare a unui loc de munca furnizate, asistenta in cautarea unui loc de munca furnizata, sprijin in alcatuirea unui CV si formarea de deprinderi de prezentare la interviuri.
 • 5 cursuri de formare profesionala furnizate
 • Servicii de sprijin si acompaniere pentru persoanele cu dizabilitati incluse in bazele de date care sa permita participarea acestora pe piata muncii oferite.
 • 3 campanii regionale de informare si promovare intreptata catre angajatori si anagajati pentru combaterea discriminarii la locul de munca a persoanelor cu dizabilitati realizata.
 • Analiza a pietei muncii realizata, informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare ale acestora furnizate.
 • 9 sesiuni de informare cu angajatorii, comunitatile locale si factorii de decizie in scopul prezentarii serviciilor furnizate in cadrul Centrelor de Incluziune Sociala, stabilirea de acorduri intre Centre si angajatori in ceea ce priveste facilitarea accesului persoanelor cu handicap la stagii de internship.
 • 3 targuri de locuri de munca pentru persoanele cu dizabilitati organziate.
 • Includerea in stagii de practica a minim jumatate din grupul tinta, respectiv a 135 de persoane cu dizabilitati.

„Integrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii”

Obiectivul general l-a constituit facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele care apartin grupurilor vulnerabile, in scopul evitarii excluziunii sociale, marginalizarii si discriminarii, prin infiintarea a doua Centre de Incluziune Sociala, unul in Regiunea Bucuresti-Ilfov si unul in Regiunea Sud-Muntenia, care sa asigure sanse egale in integrarea pe piata muncii, prin oportunitati de ocupare, servicii de sprijin si acompaniere si constientizarea actorilor de pe piata muncii si a comunitatii cu privire la abilitatile, drepturile si beneficiile sociale ale participarii persoanelor vulnerabile pe piata muncii.

Rezultatele proiectului:
 • Realizarea a 2 Centre de Incluziune Sociala, in regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia.
 • Realizarea de planuri individualizate de servicii de ocupare pentru 100 de persoane apartinand familiilor monoparentale, 300 de persoane de etnie roma si 100 de persoane apatinand familiilor cu peste 2 copii. Pe baza acestor planuri personalizate au fost furnizate servicii de consiliere psihologica individuala si de grup pentru motivarea persoanelor vulnerabile sa participe la cursuri de formare, in vederea integrarii acestora pe piata muncii. In egala masura au fost furnizate servicii de informare si consiliere profesionala permanenta: informatii referitoare la piata muncii (ocupatiile disponibile), stabilirea traseului profesional; deprinderea de metode si tehnici de cautare a unui loc de munca, asistenta in cautarea unui loc de munca, alcatuirea unui CV si formarea de deprinderi de prezentare la interviuri (consiliere individuala si de grup).
 • Formarea profesionala a 500 de persoane vulnerabile in 5 domenii distincte.
 • Implementarea a 2 campanii regionale de informare si promovare indreptate catre angajatori si angajatii acesora, pentru combaterea discriminarii la locul de munca a persoanelor vulnerabile.
 • Organizarea a 4 targuri de locuri de munca pentru persoanele vulnerabile din grupul tinta.

ADMIS pe piata muncii – Construirea unui model complex de integrare profesionala a persoanelor de etnie rroma din regiunile BI, NV, SE si SM, in vederea imbunatatirii accesului acestora pe piata muncii

Obiectivul general al proiectului l-a constituit implementarea unui sistem ocupational complex/integrativ de servicii de informare, consiliere vocationala si formare profesionala, urmate de asistenta dedicata, in vederea integrarii pe piata interna a muncii a persoanelor de etnie rroma din Romania.

Rezultatele proiectului:
 • 1500 de persoane de etnie rroma (din care 750 femei) informate.
 • 1200 de persoane de etnie rroma (din care 600 femei) consiliate vocational.
 • 900 persoane de etnie rroma (din care 450 femei) inscrise la cursuri de formare profesionala si certificate.
 • 1200 de persoane de etnie rroma (din care 600 femei) mediate pe piata interna a muncii.
 • 225 de persoane de etnie rroma (din care 113 femei) plasate pe piata muncii.