Noutati

ANUNŢ DE SELECŢIE TRAINERI

Asociatia BRAHMA angajeaza 3 traineri colaboratori, in cadrul proiectului „ADMIS – măsuri integrate pentru categorii defavorizate din zona de Vest a orașului Hârșova” Contract: POCU/18/4/1 Cod SMIS 101308, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma aflate în risc de sărăcie și excluziune sociala, prin implementarea de masuri integrate.

În ce domenii facem selecția trainerilor?

  • Trainer 1 Laborator de Combatere a Discriminarii – Incluziunea/Problematica rromilor;
  • Trainer 2 Laborator de Combatere a Discriminarii – Nediscriminare;
  • Trainer 3 Laborator de Combatere a Discriminarii – Comunicare/Lobby/Advocacy.

 

Selecție traineri – cerințe cadru:

  1. experienta profesionala relevanta pentru domeniul in care doresc sa sustina cursuri: > 10 ani;
  2. Bune abilități de comunicare cu grupurile defavorizate;
  3. Disponibilitate de deplasare in mun. Constanta;
  4. Capacitatea de a redacta rapoarte de activitate;
  5. Capacitatea de a acorda consultanta post-training participantilor;
  6. Venit estimat: 55 lei net/ora; 78 lei brut/ora.

Cum aplicati?

Doriți sa va alaturati echipei BRAHMA si considerati ca indepliniti criteriile enuntate mai sus?

Va rugam sa transmiteti la office@asociatia-brahma.ro, un mesaj insotit de:

  1. CV-ul dumneavoastra

Aplicatiile se primesc până cel târziu la data de 9 octombrie 2017.