Despre noi 

DOMENII PRINCIPALE DE ACTIVITATE

Nediscriminare si drepturile omului


 • Prevenirea si combaterea tuturor formelor de discriminare fata de rromi si alte minoritati, precum si asigurarea accesului egal la sanse si oportunitati
 • Protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului si ale minoritatilor
 • Reconstructia identitara si cresterea stimei de sine la rromi si alte minoritati
 • Promovarea si sustinerea dialogului intercultural
 • Apararea si promovarea solidaritatii etnice si a traditiei culturale.

Integrare sociala si profesionala a grupurilor vulnerabile


 • Facilitarea accesului la educatie, locuire, sanatate, ocupare, hrana a grupurilor vulnerabile, prin intermediul derularii de proiecte/actiuni cu finantari proprii sau prin accesarea de fonduri publice sau private, din tara sau din strainatate.

Persoane cu dizabilitati


 • Imbunatatirea politicilor sociale privind bunastarea, protectia sociala si nediscriminarea persoanelor cu dizabilitati
 • Crearea unor centre de recuperare, reabilitare si recalificare profesionala pentru persoanele cu dizabilitati
 • Cooperarea si colaborarea in domeniu cu institutii si organizatii similare din tara sau strainatate
 • Dezvoltarea de servicii de informare, consiliere si mediere a locului de munca pentru adulti cu dizabilitati
 • Dezvoltarea de programe de formare profesionala adaptate necesitatilor specifice ale persoanelor cu diferite tipuri de dizabilitati
 • Dezvoltare de ateliere si unitati protejate

Dezvoltare comunitara (socio-economica)


 • Facilitarea dezvoltarii comunitare locale prin dezvoltare economica a comunitatilor defavorizate inclusiv prin crearea de structuri de economie sociala sustenabile, in special in mediul rural.
 • Facilitarea dezvoltarii sociale prin interventii in vederea ameliorarii/rezolvarii problemelor sociale
 • Crearea de locuri de munca, instruire si asistenta
 • Facilitatea accesului la locuinte decente a comunitatilor sarace
 • Dezvoltarea de programe de consiliere, de indrumare si asistenta a persoanelor aflate in dificultate
 • Identificarea, promovarea si realizarea de proiecte cu finantare nerambursabila pentru comunitati si locuitorii acestora, atragerea de fonduri financiare din tara si din strainatate.

Ecologie si turism


 • Initierea si derularea proiectelor de dezvoltare turistica locala si regionala, cu finantari proprii, sau prin accesarea de fonduri publice sau private, din tara sau din strainatate
 • Initierea activitatilor legate de dezvoltarea turismului
 • Acordarea consultantei in domeniul managerial, marketing, turistic, economic, social, mediu, economic si educational
 • Initierea si implementarea proiectelor legate de protectia mediului in tara si in strainatate; instruirea membrilor activi, simpatizantilor si populatiei in sprijinul protejarii si conservarii mediului ambiant
 • Coordonarea actiunilor de ecologizare.

Drepturile femeilor si egalitatea de gen


 • Crearea si sustinerea de proiecte in vederea prevenirii si combaterii violentei de gen in toate formele sale, precum si a discriminarii de gen
 • Prevenirea si combaterii violentei impotriva femeilor, dezvoltarea de servicii pentru protectia si asistenta victimelor violentei
 • Educatie pentru egalitatea de gen, inclusiv prin promovarea egalitatii de gen pe piata muncii
 • Programe de sprijin si de integrare sociala a femeilor dublu discriminate de catre societatea romaneasca: femei cu dizabilitati, femei rrome, etc.

Parteneri

 
Asociatia pentru Formare in Domeniul Securitatii Private
Asociatia COLFASA
Centrul de Consultanta si Studii Europene